Gia công kim loại

Linh kiện khuôn

Khuôn là một kết cấu kim loại gồm 2 phần : phần di chuyển và phần cố định.
Linh kiện cấu thành lên chúng được gọi là linh kiện khuôn.
Mục đích của khuôn là sản xuất các sản phẩm giống nhau với số lượng lớn,
như đổ nhôm hoặc nhựa nóng chảy vào khuôn hoặc kẹp trực tiếp vật liệu kim loại.
Có các loại khuôn là “khuôn dập”, “khuôn ép nhựa”, “khuôn rèn”, “khuôn đúc”, “khuôn đúc áp lực”,…

Sản xuất chi tiết máy với cấp độ chính xác Micron tại Việt Nam.
Công ty FINECS Việt Nam gia công, sản xuất và thương mại
trong lĩnh vực khuôn mẫu và đồ gá.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Liên hệ qua điện thoại
Thứ hai- Thứ 6 (Ngoại trứ ngày lễ) 9:00-17:00
Hãy liên hệ với chúng tôi cho bất kỳ câu hỏi nào
Nếu yêu cầu báo giá,nhấp vào dưới đây
                                                              © Bản quyền thuộc công ty TNHH FINECS Việt Nam.