Tuyển dụng nhân viên

NỘP HỒ SƠ TUYỂN DỤNG ONLINE
必須 Nội dung cần nhập dữ liệu

Địa chỉ công ty

Số 42, đường số 6, Khu công nghiệp Việt Nam- Singapore, P. An Phú, TP. Thuận An, T.Bình Dương, Việt Nam
                                                              © Bản quyền thuộc công ty TNHH FINECS Việt Nam.