Điều khoản bảo mật

Mục đích sử dụng và xử lý thông tin cá nhân của khách hàng mà công ty chúng tôi có đượcthu thập thông qua trang web này như sau.
Ngày 1 tháng 3 năm 2012

■ Chi tiết về thông tin cá nhân được Công ty nắm giữ

Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân của quý khách truy cập vào trang web của chúng tôi.

(Thông tin cá nhân của bạn ở phía  bên dưới)


■ Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân do công ty lưu trữ sẽ chỉ được sử dụng để cung cấp thông tin và giải đáp thắc mắc cho khách hàng, ngoài ra, không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.


■ Bảo vệ và quản lý thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ tuân thủ Luật về bảo vệ thông tin cá nhân và các luật cũng như quy định khác của Nhật Bản liên quan đến việc bảo vệ thông tin cá nhân.


■ Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Chúng tôi sẽ không tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn, trừ những trường hợp có lý do chính đáng như khi pháp luật yêu cầu.


■ Tiết lộ thông tin cá nhân

Bạn có thể yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân của bạn do chúng tôi lưu giữ. Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên hệ bên dưới.

■ Chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân

Nếu có sai sót trong thông tin cá nhân bạn đã cung cấp cho chúng tôi, bạn có thể yêu cầu chúng tôi sửa hoặc xóa thông tin đó. Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên hệ bên dưới.

■ Mọi thắc mắc của Quý khách hàng, vui lòng liên hệ

Số 42, đường số 6, khu công nghiệp Việt Nam-Singapore, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Công ty TNHH FINECS Việt Nam.
Điện thoại : + 84-274-3765-957 / 58

E-mail (tiếng Nhật): y-nishitani@finecs.co.jp

E-mail (tiếng Anh & tiếng Việt): le-quoc-phong@finecs.co.jp

                                                              © Bản quyền thuộc công ty TNHH FINECS Việt Nam.