Gia công kim loại

Gia công xử lý nhiệt

Xử lý nhiệt là phương pháp xử lý nhằm tăng cường đặc tính và độ cứng bề mặt của vật liệu nhờ áp dụng quá trình thay đổi cấu trúc do nung nóng và làm nguội kim loại có thành phần các-bon (chủ yếu là thép).
Phương pháp xử lý nhiệt tiêu biểu là: ủ, thường hóa, tôi và ram, có thể làm vật liệu thép cứng lên hoặc mềm đi.


Các sản phẩm - Xử lý nhiệt luyện

Sản xuất chi tiết máy với cấp độ chính xác Micron tại Việt Nam.
Công ty FINECS Việt Nam gia công, sản xuất và thương mại
trong lĩnh vực khuôn mẫu và đồ gá.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Liên hệ qua điện thoại
Thứ hai- Thứ 6 (Ngoại trứ ngày lễ) 9:00-17:00
Hãy liên hệ với chúng tôi cho bất kỳ câu hỏi nào
Nếu yêu cầu báo giá,nhấp vào dưới đây
                                                              © Bản quyền thuộc công ty TNHH FINECS Việt Nam.