Gia công kim loại

Nguyên công tiện

Gia công tiện là phương pháp gia công cắt gọt.
Trong đó chuyển động chính là chuyển động quay tròn của phôi, chuyển động chạy dao là chuyển động tịnh tiến của dụng cụ cắt.
Thường dùng để gia công các chi tiết có dạng tròn xoay
Phương pháp này thường được sử dụng để gia công các chi tiết có dạng tròn
Có thể gia công đường kinh ngoài, lỗ, , … bằng cách thay dao tiện.
Ngoài ra, còn có thể gia công phức hợp các hình dạng như đường rãnh, hình cầu, mặt cong, …
bằng cách sử dụng thiết bị phay NC hoặc trung tâm tiện NC.

Sản xuất chi tiết máy với cấp độ chính xác Micron tại Việt Nam.
Công ty FINECS Việt Nam gia công, sản xuất và thương mại
trong lĩnh vực khuôn mẫu và đồ gá.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Liên hệ qua điện thoại
Thứ hai- Thứ 6 (Ngoại trứ ngày lễ) 9:00-17:00
Hãy liên hệ với chúng tôi cho bất kỳ câu hỏi nào
Nếu yêu cầu báo giá,nhấp vào dưới đây
                                                              © Bản quyền thuộc công ty TNHH FINECS Việt Nam.