Gia công kim loại

Chốt đẩy và chốt lõi khuôn

Chốt đẩy còn được gọi là chốt lồi, là chốt dùng để đẩy sản phẩm đúc ra khỏi khuôn.
Chốt lõi khuôn là loại chốt được sử dụng khi tạo lỗ (vấu), … cần thiết để tạo hình hoặc ghép sản phẩm đúc.

Sản xuất chi tiết máy với cấp độ chính xác Micron tại Việt Nam.
Công ty FINECS Việt Nam gia công, sản xuất và thương mại
trong lĩnh vực khuôn mẫu và đồ gá.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Liên hệ qua điện thoại
Thứ hai- Thứ 6 (Ngoại trứ ngày lễ) 9:00-17:00
Hãy liên hệ với chúng tôi cho bất kỳ câu hỏi nào
Nếu yêu cầu báo giá,nhấp vào dưới đây
                                                              © Bản quyền thuộc công ty TNHH FINECS Việt Nam.