Gia công kim loại

Linh kiện thiết bị

Thiết bị thường được dùng cho một máy móc có mục đích sử dụng nhất định,
những linh kiện cấu thành lên các thiết bị đó được gọi là linh kiện thiết bị.

装置部品1
装置部品2
装置部品3
装置部品4
装置部品5
装置部品6
processingparts

Sản xuất chi tiết máy với cấp độ chính xác Micron tại Việt Nam.
Công ty FINECS Việt Nam gia công, sản xuất và thương mại
trong lĩnh vực khuôn mẫu và đồ gá.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Liên hệ qua điện thoại
Thứ hai- Thứ 6 (Ngoại trứ ngày lễ) 9:00-17:00
Hãy liên hệ với chúng tôi cho bất kỳ câu hỏi nào
Nếu yêu cầu báo giá,nhấp vào dưới đây
                                                              © Bản quyền thuộc công ty TNHH FINECS Việt Nam.