Gia công kim loại

Phay

Nguyên công phay là phương pháp gia công thực hiện bằng cách quay dụng cụ cắt ở tốc độ cao,
để tiến hành cắt vật cần gia công để tạo biên dạng mong muốn.
Phương pháp này được sử dụng rộng rãi trong gia công các vật vuông góc :
cố định vật gia công bằng các dụng cụ gá như ê-tô hoặc kẹp, sau đó tiến hành gia công.
Có thể gia công mặt phẳng, đục lỗ, tạo rãnh, … bằng cách thay đổi các dao cụ.
Ngoài ra, bằng cách sử dụng trung tâm gia công có tính năng NC, có thể gia công phay theo 3 chiều để tạo bề mặt cong,
các hình dạng phức tạp mà những phương pháp khác không thể gia công được

Sản xuất chi tiết máy với cấp độ chính xác Micron tại Việt Nam.
Công ty FINECS Việt Nam gia công, sản xuất và thương mại
trong lĩnh vực khuôn mẫu và đồ gá.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Liên hệ qua điện thoại
Thứ hai- Thứ 6 (Ngoại trứ ngày lễ) 9:00-17:00
Hãy liên hệ với chúng tôi cho bất kỳ câu hỏi nào
Nếu yêu cầu báo giá,nhấp vào dưới đây
                                                              © Bản quyền thuộc công ty TNHH FINECS Việt Nam.