Gia công kim loại

Tấm khuôn

Khuôn dập do các tấm khuôn cấu thành và có các loại “tấm chày”, “tấm gạt phôi”, “tấm cối” và “tấm đỡ”, …
Theo hình dạng của tấm, có loại tấm kiểu liền khối (solid type) và tấm kiểu lồng lõi khuôn (insert type).

プレート1

Sản xuất chi tiết máy với cấp độ chính xác Micron tại Việt Nam.
Công ty FINECS Việt Nam gia công, sản xuất và thương mại
trong lĩnh vực khuôn mẫu và đồ gá.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Liên hệ qua điện thoại
Thứ hai- Thứ 6 (Ngoại trứ ngày lễ) 9:00-17:00
Hãy liên hệ với chúng tôi cho bất kỳ câu hỏi nào
Nếu yêu cầu báo giá,nhấp vào dưới đây
                                                              © Bản quyền thuộc công ty TNHH FINECS Việt Nam.