Gia công kim loại

Đồ gá kiểm tra, đồ gá đo lường

Đồ gá kiểm tra là đồ gá được sử dụng khi kiểm tra sản phẩm tại hiện trường sản xuất.
Bằng việc sử dụng đồ gá kiểm tra, có thể dễ dàng nhận định sản phẩm đạt/ không đạt, ngay cả với những sản phẩm có hình dạng khó kiểm tra.

Đồ gá đo lường là đồ gá được sử dụng khi cần đo đạc các kích thước sản phẩm.
Bằng việc sử dụng đồ gá đo lường, có thể dễ dàng cố định và đo kích thước các sản phẩm,
ngay cả với những sản phẩm có hình dạng phức tạp.
Hơn nữa, trường hợp đo lường sản phẩm sản xuất hàng loạt bằng máy đo 3 chiều, do dễ định vị hơn nên cho phép rút ngắn thời gian thao tác

検査治具
測定治具

Sản xuất chi tiết máy với cấp độ chính xác Micron tại Việt Nam.
Công ty FINECS Việt Nam gia công, sản xuất và thương mại
trong lĩnh vực khuôn mẫu và đồ gá.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Liên hệ qua điện thoại
Thứ hai- Thứ 6 (Ngoại trứ ngày lễ) 9:00-17:00
Hãy liên hệ với chúng tôi cho bất kỳ câu hỏi nào
Nếu yêu cầu báo giá,nhấp vào dưới đây
                                                              © Bản quyền thuộc công ty TNHH FINECS Việt Nam.