Gia công kim loại

Cối

Cối là vật tiếp nhận chày và là một bộ phận cấu thành lên khuôn dập.
Chày và cối tạo thành một đôi và là những bộ phận quan trọng để gia công hình dạng sản phẩm.
Có thể nói rằng hình dạng của chày và cối quyết định việc có thể đáp ứng được các thông số kỹ thuật của sản phẩm hay không.

Sản xuất chi tiết máy với cấp độ chính xác Micron tại Việt Nam.
Công ty FINECS Việt Nam gia công, sản xuất và thương mại
trong lĩnh vực khuôn mẫu và đồ gá.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Liên hệ qua điện thoại
Thứ hai- Thứ 6 (Ngoại trứ ngày lễ) 9:00-17:00
Hãy liên hệ với chúng tôi cho bất kỳ câu hỏi nào
Nếu yêu cầu báo giá,nhấp vào dưới đây
                                                              © Bản quyền thuộc công ty TNHH FINECS Việt Nam.