Gia công kim loại

Linh kiện mô-đun

Mô-đun là một đơn vị đảm nhiệm một chức năng nhất định đã được phân ra của máy móc, thiết bị.
Chi tiết cấu thành lên các mô-đun đó được gọi là linh kiện mô-đun.
Lợi ích của mô-đun là chỉ cần lắp đặt các mô-đun hoàn chỉnh vào máy móc thiết bị là có thể hoàn thiện máy móc thiết bị đó.
Do đó, mô-đun góp phần tận dụng hiệu quả của không gian lắp ráp và rút ngắn thời gian bảo trì, sửa chữa.
Ngoài ra, khi đặt hàng theo đơn vị linh kiện, có nhiều trường hợp không thể tiến hành công việc khi chưa đủ tất cả linh kiện.
Do vậy, việc đặt hàng theo đơn vị mô-đun sẽ bỏ qua những lo ngại về thời gian chờ đợi linh kiện.

ユニット部品

Sản xuất chi tiết máy với cấp độ chính xác Micron tại Việt Nam.
Công ty FINECS Việt Nam gia công, sản xuất và thương mại
trong lĩnh vực khuôn mẫu và đồ gá.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Liên hệ qua điện thoại
Thứ hai- Thứ 6 (Ngoại trứ ngày lễ) 9:00-17:00
Hãy liên hệ với chúng tôi cho bất kỳ câu hỏi nào
Nếu yêu cầu báo giá,nhấp vào dưới đây
                                                              © Bản quyền thuộc công ty TNHH FINECS Việt Nam.