Gia công kim loại

Khuôn đực & Khuôn cái

Khuôn đực và khuôn cái được sử dụng trong gia công đúc phun,
trong đó khuôn cái chỉ phần khuôn lõm, khuôn đực dùng để chỉ phần khuôn lồi.
Khuôn đực và khuôn cái là một cặp đối nhau.
Hai phần khuôn này là các linh kiện quan trọng nhất để cấu thành nên bộ khuôn hoàn chỉnh.

Sản xuất chi tiết máy với cấp độ chính xác Micron tại Việt Nam.
Công ty FINECS Việt Nam gia công, sản xuất và thương mại
trong lĩnh vực khuôn mẫu và đồ gá.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Liên hệ qua điện thoại
Thứ hai- Thứ 6 (Ngoại trứ ngày lễ) 9:00-17:00
Hãy liên hệ với chúng tôi cho bất kỳ câu hỏi nào
Nếu yêu cầu báo giá,nhấp vào dưới đây
                                                              © Bản quyền thuộc công ty TNHH FINECS Việt Nam.