Gia công kim loại

Nguyên công cắt gọt

Nguyên công cắt gọt là phương pháp gia công cắt vật đối tượng bằng dụng cụ cắt, và là phương pháp được sử dụng rộng rãi.
Các máy công cụ được sử dụng là máy phay, máy tiện, máy khoan…
Ngoài ra còn có máy phay NC và máy tiện NC sử dụng thiết bị điều khiển số (NC).
Bên cạnh đó còn có máy gia công trung tâm và máy tiện trung tâm có thể gia công nhiều loại sản phẩm bằng cách tự động thay dụng cụ cắt.


Sản phẩm cắt gọt

Sản xuất chi tiết máy với cấp độ chính xác Micron tại Việt Nam.
Công ty FINECS Việt Nam gia công, sản xuất và thương mại
trong lĩnh vực khuôn mẫu và đồ gá.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Liên hệ qua điện thoại
Thứ hai- Thứ 6 (Ngoại trứ ngày lễ) 9:00-17:00
Hãy liên hệ với chúng tôi cho bất kỳ câu hỏi nào
Nếu yêu cầu báo giá,nhấp vào dưới đây
                                                              © Bản quyền thuộc công ty TNHH FINECS Việt Nam.