Gia công kim loại

Linh kiện máy móc tự động

Máy móc tự động là máy móc phục vụ cho quá trình tự động hóa trong nhà máy, từ đó, giải phóng nhân lực cho các hoạt động khác . Linh kiện máy móc tự động là các linh kiện lắp ráp tạo nên các loại máy đó.
Khái niệm máy móc tự động trong ngành sản xuất dùng để chỉ những máy móc, thiết bị có thể thực hiện các thao tác đơn giản và thao tác nhiều công đoạn mà trước đây phải tốn nhân lực để thực hiện, và còn được gọi là máy móc chuyên dụng, thiết bị tự động hóa, thiết bị tiết kiệm nhân lực, thiết bị FA, …

自動機部品
自動機部品2

Sản xuất chi tiết máy với cấp độ chính xác Micron tại Việt Nam.
Công ty FINECS Việt Nam gia công, sản xuất và thương mại
trong lĩnh vực khuôn mẫu và đồ gá.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Liên hệ qua điện thoại
Thứ hai- Thứ 6 (Ngoại trứ ngày lễ) 9:00-17:00
Hãy liên hệ với chúng tôi cho bất kỳ câu hỏi nào
Nếu yêu cầu báo giá,nhấp vào dưới đây
                                                              © Bản quyền thuộc công ty TNHH FINECS Việt Nam.