Gia công kim loại

Khuôn đột dập

Khuôn đột dập là khuôn được sử dụng để gắn vào máy đột dập, có cấu trúc một cặp trên dưới.
Đưa vật liệu dạng tấm ví dụ như tấm thép vào giữa cặp khuôn trên và khuôn dưới, dùng máy đột dập để kẹp vào từ trên và dưới,
làm biến dạng vật liệu (định hình) và tạo thành sản phẩm.
Khuôn đột dập có các loại như “khuôn cắt”, “khuôn dập”, “khuôn dập vuốt”, “khuôn ép”,…
Về chủng loại thì có “khuôn đột dập đơn giản”, “khuôn đột dập liên hoàn”, “khuôn dập từng công đoạn”, …

pressdie1
nesters2
pressdie3
pressdie4

Sản xuất chi tiết máy với cấp độ chính xác Micron tại Việt Nam.
Công ty FINECS Việt Nam gia công, sản xuất và thương mại
trong lĩnh vực khuôn mẫu và đồ gá.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Liên hệ qua điện thoại
Thứ hai- Thứ 6 (Ngoại trứ ngày lễ) 9:00-17:00
Hãy liên hệ với chúng tôi cho bất kỳ câu hỏi nào
Nếu yêu cầu báo giá,nhấp vào dưới đây
                                                              © Bản quyền thuộc công ty TNHH FINECS Việt Nam.