Customer Case Study / Customer's Voice

FINECS Vietnam has been highly evaluated by many clients with your support . Thank you very much.

Chúng tôi cảm thấy yên tâm vì nhà máy rất sạch đẹp.
Với việc hoàn thiện môi trường làm việc, chúng tôi thấy thuyết phục về chất lượng Nhật Bản của sản phẩm.

Phụ trách bán hàng, Lĩnh vực đồ trang trí.

“Chúng tôi thực sự cảm thấy có lợi khi được đáp ứng bằng chất lượng Nhật Bản ngay tại Việt Nam. Chúng tôi đã được tham quan nhà máy và thấy rất yên tâm vì nhà máy rất sạch đẹp và được quản lý tương tự như ở Nhật Bản. Thiết bị sử dụng cũng là thiết bị mới nhất, môi trường làm việc cũng được chăm chút, khiến chúng tôi cảm nhận được công ty luôn hướng tới độ chính xác cao.

Rất mong tiếp tục được hợp tác với Công ty.”

Related article

It was very helpful to get the products in Vietnam, not from Europe. Much appreciated.

"It was very helpful to get the products in Vietnam, not from Europe. Much appreciated."

It was great to see that the quality was stable even in the cemented carbide machining of press die parts.

"It was great to see that the quality was stable even in the cemented carbide machining of press die parts. "

We are satisfied with the high quality and high accuracy of the machined parts.

"We are satisfied with the high quality and high accuracy of the machined parts. "

Thank you very much for your kind attention.

FINECS Vietnam has been highly evaluated by many clients with your support . 「Thank you very much for your kind attention. 」

This was a reliable transaction for in-vehicle parts.

"This was a reliable transaction for in-vehicle parts."

Micron precision mechanical parts in Vietnam We process, manufacture and sell molds and jigs. Please feel free to contact us.

Click here for telephone inquiries
Mon-Fri (Excluding Holidays) 9:00-17:00
Feel free to ask any questions
Please contact us.
Quote
Click here if you wish.

© FINECS Vietnam CO., LTD. All Rights Reserved.