Customer Case Study / Customer's Voice

FINECS Vietnam has been highly evaluated by many clients with your support . Thank you very much.

Thật hữu ích khi có thể mua
ngay tại nước sở tại mà không cần phải đặt hàng từ Việt Nam
sang Châu Âu.
Chúng tôi rất hài lòng.

Cán bộ phụ trách mua hàng, Lĩnh vực trang sức.
“Trước đây chúng tôi mua khuôn từ Italia, nhưng chúng tôi gặp khó khăn vì thời gian giao hàng dài và giá thành cao. Chúng tôi đã gặp Quý công ty tại triển lãm và đặt hàng chế tạo khuôn. Và thật tốt vì chúng tôi có thể đặt hàng tại Việt Nam, thời gian giao hàng ngắn, giá thành cũng rẻ. Chất lượng so với hàng trước đây cũng không thua kém, chúng tôi rất hài lòng.”

Related article

It was very helpful to get the products in Vietnam, not from Europe. Much appreciated.

"It was very helpful to get the products in Vietnam, not from Europe. Much appreciated."

It was great to see that the quality was stable even in the cemented carbide machining of press die parts.

"It was great to see that the quality was stable even in the cemented carbide machining of press die parts. "

We are satisfied with the high quality and high accuracy of the machined parts.

"We are satisfied with the high quality and high accuracy of the machined parts. "

Thank you very much for your kind attention.

FINECS Vietnam has been highly evaluated by many clients with your support . 「Thank you very much for your kind attention. 」

This was a reliable transaction for in-vehicle parts.

"This was a reliable transaction for in-vehicle parts."

Micron precision mechanical parts in Vietnam We process, manufacture and sell molds and jigs. Please feel free to contact us.

Click here for telephone inquiries
Mon-Fri (Excluding Holidays) 9:00-17:00
Feel free to ask any questions
Please contact us.
Quote
Click here if you wish.

© FINECS Vietnam CO., LTD. All Rights Reserved.