Những tình huống khách hàng thường gặp &
Nhận xét của khách hàng

Finecs Việt Nam đã được đánh giá cao về việc hỗ trợ các khách hàng.

Cảm ơn FINECS Việt Nam đã đáp ứng đúng yêu cầu kỹ thuật được đưa ra

Giám đốc nhà máy, từ lĩnh vực đường ống
Mặc dù chúng tôi đã rất nhiều lần thay đổi thiết kế, nhưng lần nào công ty vẫn đáp ứng rất chu đáo. Xin cảm ơn.

Bài viết liên quan

Sản xuất chi tiết máy với cấp độ chính xác Micron tại Việt Nam.
Công ty FINECS Việt Nam gia công, sản xuất và thương mại
trong lĩnh vực khuôn mẫu và đồ gá.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Liên hệ qua điện thoại
Thứ hai- Thứ 6 (Ngoại trứ ngày lễ) 9:00-17:00
Hãy liên hệ với chúng tôi cho bất kỳ câu hỏi nào
Nếu yêu cầu báo giá,nhấp vào dưới đây
                                                              © Bản quyền thuộc công ty TNHH FINECS Việt Nam.